Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава, яка відповідає перед людиною за свою діяльність. В інтересах держави та суспільства, що визначається кожним окремим громадянином України, функціонує професійна, політично неупереджена, ефективна державна служба. Її основою, наповненням, суб’єктом втілення практичного виконання завдань і функцій держави є державні службовці.

Державні службовці  Україні – це не лише громадяни України, які займають посаду державної служби в органі державної влади, одержують заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та здійснюють встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій такого державного органу, а також дотримується принципів державної служби.

Державні службовці – це високоосвічені, фахові особи, вмотивовані на служіння народу України та територіальній громаді, охорону та сприяння реалізації прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина.

Державні службовці – це професіонали, що прагнуть  поліпшувати свої уміння, знання і навички відповідно до функцій та завдань займаної посади, підвищувати свій фаховий та культурний рівень, удосконалювати організацію службової діяльності.

Державні службовці – це лідери, що володіють здатністю управляти змінами, спроможні працювати у команді, прагнуть ділитися позитивним досвідом, виявляти й озвучувати проблеми та негаразди у діяльності державної служби. Держава, у свою чергу, повинна забезпечити створення умов для результативної, ефективної праці, особистого і професійного зростання державних службовців.

Держслужба ФОРУМ – FORUM Civil Service:

є  громадською, альтернативною, політично неупередженою, відкритою комунікаційною платформою у системі державної служби, державної служби в системі судових органів, органів правопорядку, націленою на сприяння формуванню та розвитку кадрового складу, забезпечення прозорості, результативності, якості та ефективності діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

Реалізація Проекту:

передбачає втілення синергетичного підходу до реформи державної служби у частині управління людськими ресурсами та створення:

  • умов для реалізації рекомендаційної, моніторингової участі громадськості та зацікавлених сторін у прозорому, якісному та неупередженому проведенні конкурсів на посади державної служби з урахуванням демократичних цінностей і принципів урядування;
  • додаткових можливостей для самоосвіти державних службовців, підвищення знань, умінь, навичок, а також особистісних якостей державних службовців для успішної реалізації їх потенціалу на практиці;
  • комунікації з державними службовцями всіх інституційних, територіальних рівнів та всіх структур, громадськістю, користувачів послуг державної служби, науковців та студентства, міжнародними організаціями, ЗМІ;
  • бази статистичних досліджень функціонування державної служби, концентрацію інформації щодо діяльності державних службовців.

Он-лайн платформу «Держслужба ФОРУМ – FORUM Civil Service» створено у межах проекту «Підвищення професійності та підзвітності суддівського корпусу та працівників публічної служби», за підтримки Посольства Королівства Нідерландів в рамках програми «МАТРА».