Відповідно до пункту 20 розділу ІІ «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури» від 19.09.2019  № 113-IX, Порядку проведення добору на зайняття вакантної посади прокурора, затвердженого наказом Генерального прокурора від 10.01.2020 № 11, та наказу Генерального прокурора від 4 червня 2020 року № 266 «Про проведення добору на зайняття вакантної посади прокурора в Офісі Генерального прокурора»

З 09.06.2020 року розпочато добір на зайняття вакантної посади прокурора в Офісі Генерального прокурора.

Добір включає такі етапи:

  • складення іспиту у формі анонімного тестування з використанням комп’ютерної техніки з метою виявлення рівня знань та умінь у застосуванні закону, відповідності здійснювати повноваження прокурора;
  • складення іспиту у формі анонімного тестування на загальні здібності та навички з використанням комп’ютерної техніки;
  • проведення співбесіди з метою виявлення відповідності кандидата вимогам професійної компетентності та доброчесності. Для оцінки рівня володіння практичними уміннями та навичками кандидати виконують письмове практичне завдання.

Участь у доборі мають право брати особи:

  • які на день набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури» від 19.09.2019 № 113-ІХ (тобто станом на 25 вересня 2019 року) не займали посаду прокурора;
  • є громадянами України;
  • мають вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі права не менше п’яти років;
  • володіють державною мовою.

Читайте також:


Згідно з частиною шостою статті 27 Закону України «Про прокуратуру» не може бути призначена на посаду прокурора особа, яка:

1) визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною;

2) має захворювання, що перешкоджає виконанню обов’язків прокурора;

3) має незняту чи непогашену судимість або на яку накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Приймання документів від кандидатів розпочато 09.06.2020 та завершується 09.07.2020  (включно).

Особа, яка претендує на участь у доборі, подає шляхом:

– надсилання  засобами поштового зв’язку (з описом вкладення) у паперовій формі на адресу: 01011, м. Київ, вул.  Різницька, 13/15,

або

– в електронній формі на адресу електронної пошти кадрової комісії: dobir2@gp.gov.ua,

такі документи:

1) письмову заяву про участь у доборі кандидатів на посаду прокурора;

2) копію паспорта громадянина України та копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

3) анкету кандидата на посаду прокурора, що містить інформацію про особу, та автобіографію;

4) копію документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання;

5) копію трудової книжки;

6) медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я;

7) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

8) довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності);

9) письмову згоду на збирання, зберігання та використання інформації про неї з метою оцінки готовності особи до роботи на посаді прокурора та проведення щодо неї спеціальної перевірки;

10) заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання;

11) декларацію доброчесності і родинних зв’язків;

12) копію декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, що подана відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Особа засвідчує правильність документів, які вона надає кадровій комісії, своїм власноручним підписом (у випадку надсилання електронних документів – кваліфікованим електронним підписом).

Особи, які раніше брали участь у доборі на заміщення вакантних посад прокурорів в Офісі Генерального прокурора, оголошеному згідно з наказом Генерального прокурора від 16.01.2020 № 30, у заяві про участь у доборі на посаду прокурора можуть вказати про зарахування результатів іспиту у формі анонімного тестування з використанням комп’ютерної техніки з метою виявлення рівня знань та умінь у застосуванні закону, відповідності здійснювати повноваження прокурора і/або іспиту у формі анонімного тестування на загальні здібності та навички з використанням комп’ютерної техніки.

Форму і зміст заяви про участь у доборі на посаду прокурора, анкети кандидата на посаду прокурора, що містить інформацію про особу, письмової згоди на збирання, зберігання та використання інформації про неї з метою оцінки готовності особи до роботи на посаді прокурора, письмової згоди на проведення спеціальної перевірки, заяви про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, декларації доброчесності і родинних зв’язків визначено у додатках 2–7 до Порядку проведення добору на зайняття вакантної посади прокурора, затвердженого наказом Генерального прокурора від 10.01.2020 року № 11 зі змінами, внесеними наказом Генерального прокурора від 03.06.2020 № 265.

Особа, яка виявила бажання стати прокурором, може подавати інші документи, що підтверджують її стаж роботи в галузі права, в тому числі, копії посадових інструкцій за її попередніми місцями роботи.

Під час надсилання документів засобами поштового зв’язку особа додає електронний носій інформації, на якому містяться електронні копії (фотокопії) документів, подані в паперовій формі. Кожна електронна копія (фотокопія) повинна бути збережена окремим файлом у форматі PDF. У назві файлу має бути вказана назва документа і прізвище та ініціали особи, яка подає документи.

Копія трудової книжки особи, яка виявила бажання стати прокурором, перед поданням до кадрової комісії повинна бути засвідчена в установленому законодавством порядку.

Якщо особа, що виявила бажання стати прокурором, на момент подання документів для участі у доборі є безробітною або самозайнятою, вона подає копію трудової книжки, яку засвідчує своїм власноручним підписом (у разі надсилання електронних документів – кваліфікованим електронним підписом).

Поділитися