Ризик того, що українські компанії залишаться без кваліфікованого персоналу, стає як ніколи загрозливим.

Ринок праці в світі і в Україні продовжує перебувати на етапі постійних змін. Як пише Олена Бойченко – директор напрямку Human Capital компанії Deloitte в Україні, автоматизація бізнес-процесів, зростання мобільності персоналу, «кадровий голод» породжують виклики, які здатні кардинально змінити ринок праці. За різними даними в 2018 році за кордоном було працевлаштовано від 2 до 4 млн наших співгромадян і ці цифри продовжують рости. Ризик того, що українські компанії залишаться без кваліфікованого персоналу, стає як ніколи загрозливим.

Компанія Deloitte з 2010 року готує глобальний щорічний звіт Global Human Capital Trends, в якому досліджуються найактуальніші тенденції на ринку праці, є відповіддю на виклики, з якими стикаються компанії.

Основні тренди, які відзначили компанії в Україні і світі.

Тренд № 1 – гуманізація бізнес-процесів.

Необхідність гуманізації бізнес-процесів є одним з найбільших викликів, які ми виявили в даному дослідженні. 86% компаній в Україні відзначили, що цей тренд є важливим або дуже важливим. Зростаюча актуальність цього питання обумовлена, зокрема, понаднормової роботою, емоційним вигоранням, залученістю і добробутом співробітників. Організаціям слід навчитися бачити в своїх співробітниках не просто працівників, яким необхідно створювати необхідні умови праці, а людей, що мають свої індивідуальні прагнення і мотивацію. Більша увага до формування довгострокових відносин, безперервного навчання та індивідуального підходу до кожного співробітника допоможуть створити позитивний досвід для персоналу. Цікаво, що роботодавці в Україні відчувають цей виклик більш гостро, ніж в цілому в світі.

Тренд № 2 – Зміна процесів навчання.

Необхідність організацій міняти підходи до навчання персоналу, за даними нашого дослідження, в цьому році стала основним трендом в світі. 86% компаній в світі і 84% в Україні назвали це важливим або дуже важливим трендом. І зрозуміло чому, адже зростання вимог до роботи і до здібностей персоналу створює величезний попит на нові навички та вміння. При цьому жорсткий ринок праці ускладнює наймання співробітників ззовні. У цьому контексті ми бачимо три напрями розвитку навчання в організаціях: інтеграція навчання з бізнес-процесами, персоналізація навчання, поступовий перехід до моделі «безперервного навчання». Ефективне переосмислення цих напрямів вимагає формування культури, яка підтримує постійне навчання та стимулює розвиток нових навичок.

Тренд № 3 – Лідерство.

Розвиток лідерів є надзвичайно важливим питанням. 84% компаній в Україні і 80% в світі відзначили, що розвиток лідерства є важливим або дуже важливим аспектом розвитку компанії. Сьогодні лідери стикаються з унікальними викликами. Для того, щоб бути ефективними в XXI столітті, лідери повинні застосовувати нові підходи для досягнення традиційних бізнес-цілей. Нові підходи повинні спиратися на нові компетенції, включаючи вміння працювати в середовищі, яке постійно змінюється, прийняття рішень в умовах невизначеності і обізнаність в нових технологіях. Успіх компаній багато в чому залежить від здатності лідерів швидко адаптуватися до нових умов.

Тренд № 4 – Застосування хмарних технологій.

Хмарні обчислення стали мейнстрімом. Організації витрачають мільйони на нові платформи, які дозволять зробити системи управління персоналом більш привабливими, персоналізованими і заснованими на даних. У 2019 організаціям слід переосмислити свої технології управління персоналом, розглядаючи хмарні технології тільки як фундамент для впровадження нових інноваційних інструментів на основі автоматизації процесів управління персоналом та штучного інтелекту.

Тренд № 5 – мобільність і збільшення доступу до талантів.

Конкуренція за таланти на ринку праці постійно зростає, при цьому вимоги до потенційних співробітників весь час змінюються. Отже, з’являється необхідність забезпечення постійного доступу до високоефективних співробітників. Компанії можуть застосовувати наступні шляхи: мобілізація внутрішніх ресурсів, пошук людей в альтернативних сферах, стратегічне використання технологій для збільшення пошукових можливостей і зростання ефективності рекрутингу. Новий підхід до регулювання мобільності покликаний допомогти зробити процес внутрішньої мобілізації ресурсів максимально ефективним.

Цей підхід передбачає:

  • сприйняття мобільності як природного етапу розвитку співробітника, а не як кардинальну зміну його кар’єри;

  • можливість переміщення для співробітників всіх рівнів, а не тільки керівництва;

  • використання технологій для забезпечення спрощення процесу мобільності і переміщення співробітників між функціями, робочими місцями, проектами і географічно.

Іншими трендами, які можуть стати відповіддю компаній на нові виклики, є ефективне управління винагородою, формування нових професій, розвиток команд і розвиток альтернативної зайнятості.

Поділитися