Підкажіть будь ласка як правильно вирішити ситуацію: 01.08.2016 року працівнику було присвоєно 9 ранг, 12.08.2016 – 8 ранг, так як він пропрацював на посаді більше 3 роки. Іншому працівнику 01.08.2016 року присвоєно 9 ранг, 01.11.2018 року – 8, оскільки на посаді пропрацював 3 роки. Питання: де правильно, а де помилка в призначенні 8 рангу?

На сьогоднішній порядок присвоєння рангів визначаються, у першу чергу, такими законодавчими документами:

Законом України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII (далі — Закон № 889)

Постановою КМУ «Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями» від від 20 квітня 2016 р. № 306

А також роз’яснюються профільним органом – Національним агентством з питань державної служби.

У частині 5 статті 39 Закону №889 вказано, що ранги державних службовців присвоюються одночасно з призначенням на посаду державної служби, а в разі встановлення випробування – після закінчення його строку. Державному службовцю, який вперше призначається на посаду державної служби, присвоюється найнижчий ранг у межах відповідної категорії посад.

Тобто у нашому випадку передбачається, що державні службовці 01.08.2016 року, пройшовши за конкурсом, були призначені на посади, що передбачають найнижчий, 9 ранг. При цьому жоден з них не мав попередньо ранг, вищий за 9.

У частині 6 статті 39 Закону №889 встановлено, що черговий ранг у межах відповідної категорії посад присвоюється державному службовцю через кожні три роки з урахуванням результатів оцінювання його службової діяльності. При цьому слід враховувати збільшення строку на час застосування дисциплінарного стягнення, а також на час – шість місяців з дня отримання державним службовцем негативної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності, коли черговий ранг державному службовцю не присвоюється.


Читайте також:

Окрім того, в одного і в іншого державного службовця, був стаж роботи на посадах державної служби до 01.05.2016 року, коли у зв’язку із набуттям чинності Закону № 889, було здійснено перепризначення рангів за новою класифікацією. Строк відпрацювання для присвоєння чергового рангу включає попередній період роботи державного службовця на займаній посаді до 2016 року. Цей строк у них, звичайно, різний, оскільки мало очевидно, що зазначені особи були призначені на посади державної служби вперше в один і той же час.

Ще один фактор, який доволі часто впливає на зміну дати присвоєння рангу – наявність періодів перебування державного службовця у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та у відпустці без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку. Цей період не зараховується до стажу роботи для присвоєння чергового рангу.

Відтак, в одному і в іншому випадку ймовірно є правильним призначення 8 рангу, оскільки дати залежать від кожного конкретного випадку службової кар’єри державного службовця.

У цілому присвоєння чергових рангів залежить від ряду факторів, які зібрані у таблиці 1.

Окрім того, є суб’єктивні обставини, що впливають на присвоєння рангу є, у тому числі позачергово (таблиця 2).

Слід враховувати також, що державні службовці за рішенням суду можуть бути позбавлені рангу. Всі ці зміни у кар’єрі державного службовця зазначаються в особовій справі, а в трудовій книжці державного службовця робиться запис про присвоєння, зміну чи позбавлення рангу державного службовця.

Тому для присвоєння рангу державного службовця повинні бути враховані та документально підтверджені всі підстави для присвоєння рангу і вказані у поданні щодо присвоєння рангу державного службовця.

Матеріал підготовлений за фінансової підтримки Посольства Королівства Нідерланди, в рамках програми МАТРА. Зміст цієї публікації є виключно відповідальністю Фундації DEJURE і в жодному разі не відображає позицію Королівства Нідерланди.

This publication has been made within the frameworks of the Matra Programme (Embassy of the Kingdom of the Netherlands)

 

Поділитися