У період з 11 березня до 19 березня оголошено конкурс на 24 вакантних посад до Державного бюро розслідування.

Для всіх кандидатів кваліфікаційний іспит складатиметься з одного етапу – виконання практичних завдань (письмовий іспит з подальшою усною доповіддю) за екзаменаційними білетами.

Кожен екзаменаційний білет містить 3 блоки питань:

  • 1 блок питань – розв’язання практичних завдань, пов’язаних зі знанням вимог законодавства (Кримінальний процесуальний кодекс України, Кримінальний кодекс України, Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність», Закон України «Про Державне бюро розслідувань»), застосування правових норм відповідно до специфіки службової діяльності відповідних оперативних підрозділів;
  • 2 блок питань – виконання практичних завдань, метою яких є перевірка практичних навичок та досвіду у галузі оперативно-розшукової діяльності та Кримінального процесу;
  • 3 блок питань – виконання практичних завдань, щодо визначення спроможності кандидатів складати процесуальні та інші документи відповідно до специфіки посади.

Кваліфікаційний іспит виконується кандидатами письмово на спеціальних аркушах з подальшою усною доповіддю.

Письмові відповіді кандидатів та результати кваліфікаційного іспиту зберігаються у робочій групі Конкурсної комісії № 2.

Для кандидатів на посади у спеціальний підрозділ Державного бюро розслідувань додатково проводиться кваліфікаційне тестування з фізичної підготовки.

Визначено наступний порядок оцінювання кандидатів при складанні кваліфікаційного іспиту:

  • кожний блок питань кваліфікаційного іспиту оцінюється по 5-ти бальній системі (від 1 до 5 балів);
  • загальний результат за окремий блок питань кваліфікаційного іспиту вираховується шляхом складання балів, виставлених членами конкурсної комісії та ділиться на кількість членів конкурсної комісії, що оцінюють відповіді кандидатів;
  • загальний бал за кваліфікаційний іспит складається з суми балів, отриманих кандидатами за кожний блок питань кваліфікаційного іспиту.

При цьому встановлено прохідний бал за кваліфікаційний іспит – не менше 10 балів.

Слід зауважити, що це новий формат проведення конкурсу, який не зафіксований і йде всупереч Порядку проведення відкритого конкурсу на зайняття посад працівників Державного бюро розслідування!

Поділитися