Постановою Кабінету Міністрів України затверджено Зміни від 05 лютого 2020 р. № 58, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців» від 23 серпня 2017 р. № 640

Цим документом приведено у відповідність до змін у Законі України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII, здійснених Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади» від 19 вересня 2019 року № 117-IX нормативний документ, який регламентує порядок проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.

У Типовому порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, що тепер зватиметься просто ПОРЯДОК проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, виключено всі норми, що вказують на можливість повторного оцінювання.

У відповідності із вищевказаними змінами повторне оцінювання у разі отримання державним службовцем негативної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності виключено. Наразі частиною 6 ст. 44 Закону № 889 встановлено, що у разі отримання державним службовцем негативної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності такий державний службовець звільняється із служби на підставі пункту 3 частини першої статті 87 цього Закону та з ним розривається контракт про проходження державної служби (у разі укладення).


Читайте також:
Якщо державний службовець не згоден з оцінкою його службової діяльності

Оскільки процедура оцінювання результатів службової діяльності державних службовців категорій «Б» та «В» має долю суб’єктивізму і впливу безпосереднього керівника, а також, очевидно, із надання можливості  досудового встановлення обґрунтованого рішення, у Порядок включено пункт 401 такого змісту:

«401. Служба управління персоналом узагальнює результати виконання завдань державними службовцями.

Якщо за підсумками визначення результатів виконання завдань державному службовцю виставлена негативна оцінка, служба управління персоналом інформує про це суб’єкта призначення та передає йому матеріали оцінювання такого державного службовця (завдання і ключові показники, звіт щодо виконання поставлених завдань і ключових показників (у разі подання), заповнену форму щодо результатів виконання завдань державним службовцем, який займає посаду державної служби категорії «Б» або «В», за відповідний рік згідно з додатком 8, зауваження державного службовця щодо оцінювання результатів його службової діяльності (у разі подання).

Для встановлення обґрунтованості виставлення державному службовцю негативної оцінки суб’єкт призначення вивчає матеріали оцінювання і в разі необхідності заслуховує пояснення відповідного державного службовця  та/або його безпосереднього керівника.

У разі необґрунтованості негативної оцінки, виставленої державному службовцю, суб’єкт призначення зазначає своє обґрунтування у формі згідно з додатком 8 та не затверджує висновок з такою оцінкою. У такому разі процедура оцінювання результатів службової діяльності відповідного державного службовця припиняється.»

Звільнення державного службовця у відповідності до пункту 3 частини першої статті 87 цього Закону № 889 (отримання державним службовцем негативної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності) – повинне бути достовірне, обґрунтоване і справедливе. Тобто таким, що унеможливлює подальшу перспективу судового розгляду і поновлення на посаді через незаконність звільнення.

Також у разі коли жодне із завдань державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «Б» або «В», не підлягає оцінюванню, а також у разі необґрунтованості негативної оцінки, виставленої державному службовцю висновок не затверджується. Відповідні відомості зазначаються в особовій картці такого державного службовця.

Поділитися