НАДС надало Роз’яснення щодо виконання державними службовцями, які досягли 60-річного віку, вимог постанови Кабінету Міністрів України від 02 квітня 2020 року № 255 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211».

Постановою Кабінету Міністрів України від 02 квітня 2020 року №255 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від II березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СOVID -19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2».

Відповідно до вказаних змін встановлено, що особами, які потребують самоізоляції, є, зокрема, особи, які досягли 60-річного віку ( крім осіб, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення СOVID -19, забезпечують діяльність об’єктів критичної інфраструктури).

Пунктом 8 розділу III Типових правил внутрішнього службового розпорядку, затверджених наказом НАДС від 03 березня 2016 року № 50 (далі – Типові правила, зі змінами), передбачено, що за ініціативою державного службовця і згодою його безпосереднього керівника та керівника самостійного структурного підрозділу (за наявності) такий державний службовець може виконувати завдання за посадою за межами адміністративної будівлі державного органу. Для цього державний службовець повинен погодити у письмовій формі, зокрема засобами телекомунікаційного зв’язку, перелік відповідних завдань та строки їх виконання з безпосереднім керівником та керівником самостійного структурного підрозділу (за наявності).

Тобто працівники, які потребують самоізоляції у першу чергу переходять у режим віддаленої роботи.

За межами адміністративної будівлі державного органу можуть виконуватися завдання, якщо їх якісне, ефективне та результативне виконання не потребує:

  • використання інформації з обмеженим доступом;
  • доступу до комп’ютерного, телекомунікаційного та/або програмного забезпечення, яке функціонує лише у межах приміщення державного органу;
  • обов’язкового перебування в приміщенні державного органу (залучення інших працівників державного органу, проведення консультацій, нарад тощо).

Правилами внутрішнього службового розпорядку в державному органі можуть визначатись додаткові умови виконання державними службовцями завдань за посадою за межами адміністративної будівлі державного органу залежно від особливостей реалізації функцій і завдань цього державного органу.

Час виконання державним службовцем завдань за посадою за межами адміністративної будівлі державного органу обліковується як робочий час.

Згідно зі статтями 57 та 58 Закону державним службовцям надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати.

За кожний рік державної служби після досягнення п’ятирічного стажу державної служби державному службовцю надасться один календарний день щорічної додаткової оплачуваної відпустки, але не більш як 15 календарних днів.

Крім того, статтею 5 Закону передбачено, що дія норм законодавства про працю поширюється на державних службовців у частині відносин, не врегульованих цим Законом.

Відповідно до статті 84 Кодексу законів про працю України у випадках, передбачених статтею 25 Закону України «Про відпустки», працівнику за його бажанням надасться в обов’язковому порядку відпустка без збереження заробітної плати.

Тобто якщо неможливо забезпечити перехід на віддалену роботу, таким державним службовцям пропонується взяти щорічну основну і додаткову відпустки.

За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік.

У разі встановлення Кабінетом Міністрів України карантину відповідно до Закону України «Про захист населення віл інфекційних хвороб» термін перебування у відпустці без збереження заробітної плати на період карантину не включається у загальний термін, встановлений частиною другою цієї статті.

За неможливості створити умови віддаленої роботи чи використати оплачувані відпустки, пропонується надавати відпустку без збереження заробітної плати, яка за оголошення карантину може тривати більше 15 днів.

Про організацію простоїв не з вини працівника з оплатою праці 2/3 середньої заробітної плати мова не йде.

Враховуючи викладене, з метою виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 02 квітня 2020 року № 255, якою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СOVID -19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2», НАДС рекомендує керівникам державної служби (суб’єктам призначення) надати можливість державним службовцям, які досягли 60-річного віку, виконувати свої посадові обов’язки віддалено (за межами адміністративної будівлі державного органу) відповідно до умов Типових правил.

У разі неможливості виконувати посадові обов’язки віддалено, державні службовці, які досягли 60-річного віку, можуть скористатися правом на відпустку відповідно до закону.

 

Поділитися