На сайті Верховної Ради України оприлюднено висновок Головного науково-експертного управління на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади» (реєстр. № 1066 від 29.08.2019 р.).

У Головному науково-експертному управлінні у межах відведеного часу розглянуто поданий законопроєкт, яким пропонується внесення змін до законів України «Про центральні органи виконавчої влади», «Про Кабінет Міністрів України», «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», «Про державну службу» (далі – Закон).


Читайте також:

Як випливає з п. 2 пояснювальної записки до проекту закону, його метою «є спрощення порядку прийняття на державну службу та звільнення з неї, підвищення відповідальності державних службовців за досягнення результатів їх діяльності, а також запровадження можливості контрактної державної служби та врегулювання окремих проблемних питань, обумовлених практичним впровадженням Закону, та усунення надмірного (на рівні закону) регулювання відповідних суспільних відносин».

Головне управління поділяє думку суб’єктів права законодавчої ініціативи щодо наявності низки проблемних питань в нормах чинного Закону України «Про державну службу» і загалом вважає доцільним і виправданим саме комплексний підхід до удосконалення законодавства у сфері державної служби. При цьому вважаємо, що удосконалення проходження державної служби в Україні має відбуватись шляхом наближення державної служби до європейських принципів, які висуваються до країн-кандидатів на вступ до ЄС, зокрема, принципів «належного врядування» (демократії, верховенства права, поваги до прав людини і основоположних свобод, відкритості, прозорості, підзвітності, професійності, доброчесності, результативності, ефективності, якості, а також лідерства і соціального партнерства), які закріплені актами Ради Європи, а також гармонізації відповідного національного законодавства з міжнародними та європейськими стандартами. Вважаємо, що реформа державної служби значною мірою визначає успіх й інших реформ, результати яких безпосередньо залежать від якості управлінських рішень державних органів.


ПОВНИЙ ТЕКСТ ВИСНОВКУ


Пам’ятаємо, що Законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади» (реєстр. № 1066 від 29.08.2019 р.) перебуває на стадії обговорення і не є остаточним документом.
Поділитися