Відповідно до наказу НАДС «Порядок нарахування кредитів ЄКТС за результатами професійного навчання» (далі – Порядок № 226), визначено механізм нарахування кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – ЄКТС) за результатами професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування.

Нараховує та обліковує кредити ЄКТС служба управління персоналом центральних, місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, структурний підрозділ з питань кадрового забезпечення органу місцевого самоврядування у якому працює державний службовець, посадова особа місцевого самоврядування.

Кредити ЄКТС нараховують за:

 • підготовку за освітньо-професійною програмою для здобуття ступеня вищої освіти за рівнем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування»;
 • підвищення кваліфікації;
 • стажування;
 • самоосвіту.

Кредити ЄКТС нараховують на підставі оригіналів дипломів, свідоцтв, посвідчень, сертифікатів та інших документів, які відповідно до законодавства підтверджують проходження професійного навчання, а також результатів навчання за програмами підвищення кваліфікації та участі у заходах з обміну досвідом в Україні та за кордоном, визнаних (підтверджених) у встановленому НАДС порядку відповідно до пункту 17 Положення про систему професійного навчання (постанова КМУ від 06.02.2019 № 106).


Читати також:

Самоосвіту здійснюють у формі участі у конференціях, науково-практичних конференціях, фахових семінарах, тренінгах, майстер-класах, курсах з оволодіння практичними навичками та в інших формах, наведених у додатку до Порядку № 226.

У межах реалізації проєкту «Онлайн-освіта задля сталого розвитку» Програмою розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Уряду Німеччини через Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, започатковано навчальний курс «Як діяти далі: Державним службовцям про сталий розвиток». Він є складовою частиною освітнього продукту, що був розроблений проєктом, та до якого ввійшли також курс для громадських активістів та курс для представників бізнесу.

Цей курс відноситься до загальної професійної (сертифікатної) програми підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, акредитованої Національним агентством з питань державної служби, що реалізується на базі Української школи урядування.

Загальний обсяг зазначеної програми – 2 кредити ЄКТС (60 годин), з яких 40 годин відводиться на онлайн курс та 20 годин на тренінгову частину.

За результатами проходження онлайн курсу видається сертифікат обсягом 40 годин.

У разі продовження навчання, – проходження тренінгової частини в офлайн форматі, – видається сертифікат обсягом 60 годин (2 кредити ЄКТС), що підтверджує підвищення кваліфікації за професійною програмою.

Курс розрахований на розробників та тих, хто реалізує політики сталого розвитку в Україні, зокрема:

 • державних службовців категорії «А» (вищий корпус державної служби);
 • державних службовців категорії «Б»;
 • державних службовців категорії «В»;
 • голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників і заступників;
 • посадових осіб місцевого самоврядування 1–7 категорій посад;
 • депутатів місцевих рад;
 • працівників державних і комунальних підприємств, установ і організацій;
 • лідерів громадських організацій, політично активних громадян, студентів та інших.

Цей курс є рекомендований Національним агентством з питань державної служби до використання при розробці та реалізації навчальних програм підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань публічного управління, стратегічного управління та планування за змішаною формою навчання.

Програма складається з двох частин: проходження онлайн-курсу «Як діяти далі: Державним службовцям про сталий розвиток» та отримання відповідного сертифікату на освітній платформі Prometheus, та тренінгової частини в Українській школі урядування.

Мета курсу – підвищення спроможності публічних службовців аналізувати, формувати та реалізовувати публічну політику сталого розвитку територій через розбудову ефективного багаторівневого врядування в Україні на основі партнерської взаємодії задля досягнення Цілей сталого розвитку.

Тривалість он-лайн курсу 4 тижні. Курс є безкоштовним. Все що знадобиться,– доступ до мережі Інтернет на швидкості, достатній для перегляду відеолекцій.

Програма курсу:

Модуль 1. Світ на шляху сталого розвитку.

Модуль 2. Імплементація Цілей сталого розвитку в Україні.

Модуль 3. Підходи до забезпечення сталого розвитку держави.

Модуль 4. Децентралізація як передумова сталого розвитку в Україні.

Модуль 5. Засади регіональної політики сталого розвитку.

Модуль 6. Партнерство для сталого розвитку регіону.

Модуль 7. Імплементація Цілей сталого розвитку на місцевому рівні.

Модуль 8. Сталий місцевий розвиток за участі громади та бізнесу.

Модуль 9. Розбудова багаторівневого врядування задля сталого розвитку.

Модуль 10. Підготовка публічних управлінців, орієнтованих на досягнення Цілей сталого розвитку.

До підготовки матеріалів цього курсу було залучено понад 150 учасників, серед них – аналітики ПРООН, експерти з питань сталого розвитку, представники органів державної влади та місцевого самоврядування та викладачі закладів вищої освіти. Разом вони працювали над створенням навчальних модулів для кожного з напрямів, визначивши заздалегідь найголовніші для України виклики на шляху досягнення 17 Цілей сталого розвитку на період до 2030 року.

 

 

 

Поділитися