Конкурс виграв громадянин, який у період з лютого 2013 по вересень 2015 року обіймав посаду першого секретаря районного комітету Комуністичної партії України. Чи можна до вищезазначеної особи застосовувати норми щодо заборони обіймати посаду відповідно до ЗУ «Про очищення влади»? Чи ці норми діють тільки на осіб що обіймали посади за часів СРСР?
Особа аргументує що не працював на платній основі. Тобто не виконував роботу. Був обраний на громадських засадах.
До конкурсу у нас, він працював в іншій РДА на посаді головного спеціаліста та пройшов люстрацію.
Зараз працює на посаді категорії «В» головний спеціаліст з питань інформаційної діяльності, пройшов конкурс на посаду начальника відділу освіти.

Згідно із ч. 4 ст. 3  Закону України «Про очищення влади» від 16.09. 2014 р. заборона протягом десяти років з дня набрання чинності цього Закону обіймати посади в органах влади і місцевого самоврядування застосовується у тому числі до осіб, які були обрані і працювали на керівних посадах Комуністичної партії Радянського Союзу, Комуністичної партії України, Комуністичної партії іншої союзної республіки колишнього СРСР починаючи з посади секретаря районного комітету і вище.

У цьому Законі прямо не вказано, що обмеження стосується тільки тих суб’єктів, які працювали на керівних посадах у Комуністичній партії СРСР,  компартіях України або іншої республіки у період існування СРСР.

Як відомо,  у нашій державі  у серпні 1991 року було прийнято Укази Президії Верховної Ради України «Про тимчасове припинення діяльності Компартії України» і “Про заборону діяльності Компартії України».       Згодом Постановою Президії Верховної Ради України від 14.05. 1993 р. було встановлено, що громадяни  України,  які  були  членами  Компартії України (КПРС), не  можуть без  рішення  суду  визнаватись  причетними до державного перевороту 19-21 серпня 1991 року і зазнавати будь-яких обмежень через свою колишню належність до КПРС. Громадяни України, які поділяють комуністичні ідеї, можуть утворювати партійні організації відповідно до діючого законодавства України.


Читайте також:

Рішенням Конституційного Суду України від 27.12. 2001 р. Указ Президії Верховної Ради України «Про тимчасове припинення діяльності Компартії України» від 26 серпня 1991 року N 1435-XII та Указ Президії Верховної Ради України «Про заборону діяльності Компартії України» від 30 серпня 1991 року № 1468-XII визнано такими, що не відповідають Конституції України і втрачають чинність.

Із Закону «Про очищення влади» випливає, що ключовими моментами у визначенні правового статусу особи, на яку поширюється встановлена заборона займати посади в органах державної влади і місцевого самоврядування, є факти обрання і фактичного виконання роботи на відповідних посадах в органах Комуністичної партії.

Законом України «Про політичні партії» від 5.04.2001 р. встановлено, що політичні партії провадять свою діяльність відповідно до Конституції України, цього Закону, а також інших законів України та згідно із партійним статутом, прийнятим у визначеному цим Законом порядку. Статут політичної партії має містити відомості про  порядок створення, загальну структуру та повноваження обласних, міських, районних організацій політичної партії та її первинних осередків.

Працювати означає здійснювали оплачувану діяльність на відповідній посаді, бути працівником. У нормативних актах України працівником визнано фізичну особу, яка працює на підставі трудового договору на підприємстві, в установі, організації чи у фізичної особи, яка використовує найману працю.

Згідно з п.3.3 Статуту Компартії України виборні партійні органи можуть створювати постійні або тимчасові робочі, аналітичні, консультативні та інші групи і комісії, а також апарат, необхідні для забезпечення діяльності виборних органів. Співробітники апарату партійного органу можуть залучатись до роботи на постійній основі, за сумісництвом або на громадських засадах. На співробітників апарату виборних партійних органів, що працюють на постійній основі або за сумісництвом, поширюється законодавство України про працю і соціальне страхування (текст статуту КПУ див. за посиланням : http://www.kpu.ua/ru/page/statute).

Таким чином, сам факт виконання особою функцій першого секретаря  райкому  Компартії України у період з лютого 2013 по вересень 2015 року ще не дає підстави для застосування до неї заборон, встановлених Законом України «Про очищення влади». Слід з’ясувати: чи була ця особа обрана у встановленому порядку на цю посаду; чи був у вказаному періоді штатний розклад відповідного райкому КПУ; чи було цю особу оформлено на посаду першого секретаря цього районного комітету партії; чи отримувала вона за цією посадою заробітну плату. Якщо особа, про яку йдеться у зверненні, працювала на цих засадах у період з лютого 2013 по вересень 2015 року , то на неї поширюються відповідні заборони. Якщо ж вона здійснювала діяльність у КПУ на громадських засадах (тобто, у районному комітеті КПУ не було оплачуваної посади першого секретаря і, відповідно, особа не могла бути оформленою на цю посаду та отримувати за це заробітну плату), то вона не може бути суб’єктом цих заборон.

Матеріал підготовлений експертами Фундації DEJURE за фінансової підтримки Посольства Королівства Нідерланди, в рамках програми МАТРА.

Зміст цієї публікації є виключно відповідальністю Фундації DEJURE і в жодному разі не відображає позицію Королівства Нідерланди.

Поділитися