В законодавстві про держслужбу не існує поняття пріоритетності призначення.

Стаття 29 Закону «Про державну службу» передбачає можливість другого за результатами конкурсу кандидата протягом року обійняти таку посаду, якщо:

  • посада стане вакантною
  • переможець відмовився від зайняття посади
  • переможцю відмовлено у призначенні на посаду за результатами перевірки

При цьому про те, що посада стала вакантною, другому за результатами конкурсу кандидату мають про це повідомити протягом п’яти днів.

Враховуйте й юридичні тонкощі тлумачення поняття другого за конкурсом кандидата. В науково-практичному коментарі (виданий у 2017 році НАДС спільно з Центром політико-правових реформ та Німецьким товариством міжнародного співробітництва) поняття «другий за результатами конкурсу кандидат» трактується як кандидат на вакантну посаду державної служби, який успішно пройшов конкурсний відбір і був визначений протокольно оформленим рішенням конкурсної комісії другим за рейтингом кандидатом, який набрав найбільшу загальну кількість балів.

Спеціальний структурний підрозділ НАДС та служба управління персоналом державного органу, в якому проводився конкурс, ведуть реєстр других за результатами конкурсу кандидатів.

У разі коли протягом одного місяця з дня надіслання зазначеного рекомендованого листа другий за результатами конкурсу кандидат не подасть письмової заяви та інших передбачених законодавством документів для призначення його на посаду, він вважається таким, що відмовився від зайняття відповідної посади.

Слід звернути увагу, що 29 стаття поширює право другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади державної служби без визначення категорій державної служби, щодо яких це право може бути застосованим.

Виходячи з викладеного, як другий за результатами конкурсу кандидат ви зможете обійняти посаду тільки таку, для якої проходив конкурс.

Відповідь: Качан Наталія

Матеріал підготовлений за фінансової підтримки Посольства Королівства Нідерланди, в рамках програми МАТРА. Зміст цієї публікації є виключно відповідальністю Фундації DEJURE і в жодному разі не відображає позицію Королівства Нідерланди.

This publication has been made within the frameworks of the Matra Programme (Embassy of the Kingdom of the Netherlands)