По-перше, варто розібратися, чи дійсно ви на випробувальному терміні.

У статті 26 Кодексу законів про працю вказано, що за угодою сторін при укладенні трудового договору є можливість встановлення випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі. Але зауважте, що ця умова дійсна, лише у разі якщо це вказується у розпорядженні (наказі) про прийняття на роботу.

При цьому випробування не встановлюється при прийнятті на роботу наступних людей:

 • неповнолітніх
 • молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів
 • молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів
 • осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби
 • осіб з інвалідністю, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи
 • осіб, обраних на посаду
 • переможців конкурсного відбору на заміщення вакантної посади
 • осіб, які пройшли стажування при прийнятті на роботу з відривом від основної роботи
 • вагітних жінок; одиноких матерів, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю
 • осіб, з якими укладається строковий трудовий договір строком до 12 місяців
 • осіб на тимчасові та сезонні роботи
 • внутрішньо переміщених осіб.

Випробування не встановлюється також при прийнятті на роботу в іншу місцевість і при переведенні на роботу на інше підприємство, в установу, організацію, а також в інших випадках, якщо це передбачено законодавством.

Якщо ви не належите до жодної з перелічених категорій, то розбираємося далі.

В період випробування на працівників поширюється законодавство про працю. Тобто період випробування дає право працівнику на основну та додаткові щорічні відпустки, передбачені для його посади або роботи.

Стаття 10 Закону про відпустки передбачає, що працівник може взяти щорічну основну та додаткову відпустку повної тривалості після шести місяців роботи.  

Але існують виключення. Щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи за бажанням працівника надаються:

1) жінкам – перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї, а також жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю;

2) особам з інвалідністю;

3) особам віком до вісімнадцяти років;

4) чоловікам, дружини яких перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами;

5) особам, звільненим після проходження строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу або альтернативної (невійськової) служби, якщо після звільнення із служби вони були прийняті на роботу протягом трьох місяців, не враховуючи часу переїзду до місця проживання;

6) сумісникам – одночасно з відпусткою за основним місцем роботи;

7) працівникам, які успішно навчаються в навчальних закладах та бажають приєднати відпустку до часу складання іспитів, заліків, написання дипломних, курсових, лабораторних та інших робіт, передбачених навчальною програмою;

8) працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково щорічну основну відпустку і не одержали за неї грошової компенсації;

9) працівникам, які мають путівку (курсівку) для санаторно-курортного (амбулаторно-курортного) лікування;

10) батькам – вихователям дитячих будинків сімейного типу;

11) в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором.

Зокрема, передбачені винятки і для працівників, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості. У такому випадку працівникам за їхнім бажанням надається щорічна відпустка або її частина (не менш як 12 календарних днів) для супроводження дитини до місця розташування навчального закладу та у зворотному напрямі. За наявності двох або більше дітей зазначеного віку така відпустка надається окремо для супроводження кожної дитини.

Відповідь: Качан Наталія

Матеріал підготовлений за фінансової підтримки Посольства Королівства Нідерланди, в рамках програми МАТРА. Зміст цієї публікації є виключно відповідальністю Фундації DEJURE і в жодному разі не відображає позицію Королівства Нідерланди.

This publication has been made within the frameworks of the Matra Programme (Embassy of the Kingdom of the Netherlands)