Автор: Наталія КАЧАН

Я працюю бухгалтером у професійно-технічному закладі. Суть звернення: основна посада працівника – завідувач бібліотекою. По сумісництву – викладач. Питання: чи має право дана людина на надбавки за метод. комісію та за класне керівництво? Якщо так, то чи поширюються ці надбавки на дві посади?

  1. Доплата за класне керівництво:

Відповідно до пп. 2.1 та 2.2 Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН від 06.09.2000 р. № 434, обов’язки класного керівника покладаються директором навчального закладу на педагогічного працівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, який має педагогічну освіту та здійснює педагогічну діяльність, за його згодою.

Згідно з п. 91 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.93 р. № 102 (далі — Інструкція № 102), керівні працівники закладів освіти можуть вести викладацьку роботу в цьому ж закладі у передбачених цим пунктом обсягах.

Отже, завідувач бібліотекою навчального закладу, який веде навчальні години у цьому ж закладі, виконує (крім обов’язків керівного працівника) й посадові обов’язки викладача.

У п. 36 Інструкції № 102 вказано: викладачам та іншим педагогічним працівникам (крім керівних) загальноосвітніх навчальних закладів провадиться додаткова оплата за класне керівництво. Тобто викладачам за класне керівництво провадиться додаткова оплата.

Підпунктом 6.3.5 Галузевої угоди між МОН та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016 — 2020 роки, яка є нормативним актом соціального партнерства, передбачено: керівним працівникам навчальних закладів, які виконують на підставі норм чинного законодавства викладацьку роботу, за умови покладення на них у випадках виробничої необхідності обов’язків класних керівників, необхідно здійснювати відповідні доплати. При цьому у п. 1.4 цієї Угоди вказано, що її положення діють безпосередньо та поширюються на працівників закладів освіти, які перебувають у сфері дії сторін Угоди, і є обов’язковими для включення до колективних договорів, угод нижчого рівня.

Висновок: завідувачу бібліотекою професійно-технічного закладу, який веде викладацьку роботу, за виконання обов’язків класного керівника необхідно встановити доплату у розмірі, передбаченому п. 36 Інструкції № 102.

Хоча завідувач бібліотекою й відноситься до керівної посади, однак такому педагогу саме як викладачу допустимо виплачувати доплату за класне керівництво (від ставки заробітної плати викладача за сумісництвом).

  1. Доплата за керівництво предметними, цикловими та методичними комісіями.

Згідно з п. 40 Інструкції № 102: викладачам професійно-технічних навчальних закладів за керівництво предметними, цикловими та методичними комісіями провадиться додаткова оплата в розмірі 10-15 відсотків ставки заробітної плати. Конкретний розмір доплат установлюється керівником навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом.

Згідно Класифікатора професій посада посада завідувача бібліотекою відноситься до керівної (Код 1229.6). Голову предметної, циклової та методичної комісії умовно також можна віднести до керівної (Код 1229.7).

На роботу за сумісництвом передбачено обмеження, зокрема, постановою Кабінету Міністрів України «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 03.04.1993 № 245 та Положенням № 43 для керівників державних організацій, їхніх заступників, керівників структурних підрозділів (цехів, відділів, лабораторій тощо), а також їхніх заступників. Але це обмеження не стосується наукової, педагогічної, медичної та творчої діяльності.

Висновок: завідувач бібліотекою має право бути головою предметної, циклової та методичної комісії.Але, повертаючись до п. 40 Інструкції № 102, де вказано, що додаткова оплата за керівництво предметними, цикловими та методичними комісіями провадиться саме викладачам, маємо констатувати, що і отримувати відповідну надбавку завідувач бібліотекою може як викладач (від ставки заробітної плати викладача за сумісництвом).

Отже, завідувач бібліотекою може працювати за сумісництвом викладачем, при цьому отримувати доплати за класне керівництво та за керівництво предметною, цикловою та методичною комісією, але розмір цих доплат нараховуватиметься від ставки заробітної плати викладача за сумісництвом.  Трудовий договір роботи викладачем не пов’язаний із договором завідувача бібліотекою, відповідно доплати не поширюються на посаду завідувача бібліотекою.