За частиною 10 ст. 10 Закону України “Про відпустки (далі – Закон) черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом, органом і доводяться до відома всіх працівників. Під час складання графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їхнього відпочинку.

Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніше як за два тижні до встановленого графіком терміну.

Отже чинним законодавством не передбачено надання працівникам щорічних відпусток поза межами графіка відпусток.


Читайте також:

Водночас, відповідно до ч. 4 ст. 80 КЗп у разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання встановлюється за згодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом. Тобто щорічна відпустка може бути надана поза межами, визначеними графіком відпусток, у період, установлений за угодою сторін. За умови досягнення згоди щодо періоду надання щорічної відпустки повторне перенесення її на інший період можливе також виключно за згодою сторін.
За статтею 26 Закону за сімейних обставин та з інших причин працівникові може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більш як 15 календарних днів на рік.

Отже, скасування періоду відпустки без збереження заробітної плати можливе тільки за згодою сторін.

Джерело