Відповідно до Закону «Про державну службу», член дисциплінарної комісії не може брати участі у прийнятті рішення, якщо він прямо підпорядкований особі, стосовно якої відкрили дисциплінарне провадження (пункт 3 статті 69 ЗУ «Про державну службу»).

У випадку, коли проводиться службове розслідування, його не можуть проводити посадовці, які мають особистий інтерес або прямо підпорядковані особі, стосовно якого й проводиться службове розслідування (пункт 5 статті 71 ЗУ «Про державну службу»).

Відповідно статті 73, дисциплінарна справа відкривається для збору інформації про обставини, які стали причиною відкриття дисциплінарного провадження. Вона, зокрема, повинна містити пояснення інших осіб, яким відомі обставини, які стали підставою для порушення дисциплінарного провадження. Відповідно, учасники цієї справи не можуть зробити обґрунтовані висновки щодо ступеню вини особи, стосовно якої відкрили дисциплінарне провадження.

Зауважимо також, що висновок комісії має лише рекомендаційний характер. Остаточне рішення приймається суб’єктом призначення (пункт 10 статті 69 ЗУ «Про державну службу»). Останній має протягом 10 днів прийняти рішення або надати вмотивовану відмову.

Відповідь: Качан Наталія

Матеріал підготовлений за фінансової підтримки Посольства Королівства Нідерланди, в рамках програми МАТРА. Зміст цієї публікації є виключно відповідальністю Фундації DEJURE і в жодному разі не відображає позицію Королівства Нідерланди.

This publication has been made within the frameworks of the Matra Programme (Embassy of the Kingdom of the Netherlands)