Автор: Качан Наталія, експерт «Держслужба ФОРУМ – FORUM Civil Service» 

Вагітні жінки і жінки, які мають дітей віком до трьох років (до шести років – частина шоста статті 179 КЗпП), одинокі матері при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини з інвалідністю – є соціально захищеними категоріями. особливості їх працевлаштування та звільнення регламентується окремим розділом Кодексу законів про працю (далі – КЗпП) – «Праця жінок».

У частині третій, статті 184 КЗпП говориться, що звільнення вагітних жінок з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням.

Обов’язкове працевлаштування зазначених жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору.

У статті 104 Цивільного кодексу України вказано, що реорганізація має форми злиття, приєднання, поділу, перетворення. У разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов’язки переходять до правонаступників.

Ліквідація юридичної особи це припинення існування юридичної особи шляхом внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Якщо мова йде про реорганізацію, то у цьому процесі взагалі мова не повинна йти про звільнення будь-яких працівників. Відповідно до частини четвертої, статті 36 КЗпП у разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників, але, як казалося вище вагітні жінки підпадають під соціально-захищену категорію і не можуть бути звільнені за скороченням чисельності або штату працівників.

Остаточний висновок – звільнення вагітних жінок неможливе.

Матеріал підготовлений за фінансової підтримки Посольства Королівства Нідерланди, в рамках програми МАТРА. Зміст цієї публікації є виключно відповідальністю Фундації DEJURE і в жодному разі не відображає позицію Королівства Нідерланди.

This publication has been made within the frameworks of the Matra Programme (Embassy of the Kingdom of the Netherlands)