Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) наголошує про встановлений Законом обов’язок щодо подання не лише щорічних декларації, а й декларації перед та після звільнення.

Декларація особи, що припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування перед звільненням, подається в день звільнення і за період, не охоплений раніше поданими деклараціями (частина друга, статті45 Закону України «Про запобігання корупції»).
.
Якщо припинення зазначених функцій відбулося з ініціативи роботодавця декларація подається не пізніше двадцяти робочих днів з дня, коли суб’єкт декларування дізнався чи повинен був дізнатися про таке припинення. У відповідності до статті 49(2) КЗпП у разі розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з причини змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації чи скорочення чисельності або штату працівників (наступне вивільнення працівників) персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці.
.
Щорічна декларація та декларація особи, що припинила діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (після звільнення), подається з 1 січня до 1 квітня року, наступного за звітним. Відповідно до абзацу 2 частини 2 статті 45 Закону України «Про запобігання корупції», особи, які припинили діяльність, пов`язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зобов`язані наступного року після припинення діяльності подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
.
У разі несвоєчасної подачі декларації НАЗК складає протокол і передає його до суду. Однак це ще не означає визнання особи винною у вчиненні правопорушення, а є підставою для провадження у справі про адміністративне правопорушення у судовому порядку.