Автор: Качан Наталія, експерт «Держслужба ФОРУМ – FORUM Civil Service» 

Спеціаліст-землевпорядник та головний бухгалтер сільської ради, які є посадовими особами ради, є також депутатами ради. Чи є це порушенням закону?

Діяльність органів місцевого самоврядування, посадових осіб органів місцевого самоврядування та депутатів органів місцевого самоврядування регулюється:

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР (далі – Закон № 280/97-ВР)

Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 7 червня 2001 року № 2493-III (далі – Закон № 2493-III)

Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» від 11 липня 2002 року № 93-IV (далі – Закон № 93-IV)

Законом України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII  (далі – Закон № 1700-VII)

У ситуації, коли людина одночасно є посадовою особою органів місцевого самоврядування (у нашому випадку спеціаліст-землевпорядник та головний бухгалтер сільської ради) та депутатом ради розглядати право та обмеження на суміщення (поєднання) роботи депутата з іншими видами діяльності варто з обох точок зору.

Депутат органів місцевого самоврядування

У статті 25 Закону № 1700-VII встановлено обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у тому числі депутатів місцевих рад.

Забороняється:

1) займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України;

2) входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

Ці обмеження не поширюються на депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі).

Стаття 6 Закону № 93-IV вказує, що депутат місцевої ради здійснює свої повноваження, не пориваючи з виробничою або службовою діяльністю.

Тобто, якщо депутат місцевої ради працевлаштований, він на час депутатства може не звільнятися, а продовжувати працювати за основним місцем роботи.

В цьому випадку маємо уточнення:

  • депутат місцевої ради не може працювати в раді на постійній основі;
  • депутат місцевої ради не може виконувати функції депутата та працювати на посадах, що мають обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

Частина друга статті 6 Закону № 93-IV дає загальний перелік депутатів місцевої ради, які працюють на постійній основі: депутат місцевої ради, обраний секретарем сільської, селищної, міської ради, головою, заступником голови районної, обласної, районної у місті ради

У цей список включаються, наприклад, голова районної, обласної, районної у місті ради, заступник голови районної у місті, районної ради, перший заступник, заступник голови обласної ради, сільський, селищний, міський голова, сільський староста, секретар сільської, селищної, міської ради, за рішенням обласних рад голови постійних комісій з питань бюджету можуть також працювати в раді на постійній основі.

У нашому випадку депутати сільської ради, саме як депутати, не підпадають у цей перелік.

Однак, ці особи є посадовими особами органів місцевого самоврядування.

Посадовою особою місцевого самоврядування є особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.


Читати також:

Стаття 12(1) Закону № 2493-III встановлює, що посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані дотримуватися правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, передбачених Законом України «Про запобігання корупції».

У статті 25 Закону № 1700-VII є виняток щодо заборони сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності для депутатів місцевих рад, але немає винятку для посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Остаточно вказує на несумісність виконання обов’язків депутата та роботу як посадова особа в органах місцевого самоврядування стаття 7 Закону № 93-IV: «Депутат місцевої ради, який перебуває на посаді керівника місцевого органу виконавчої влади чи на іншій посаді, на яку поширюються вимоги Конституції та законів України щодо обмеження сумісництва, не може поєднувати свою службову діяльність на цій посаді з посадою сільського, селищного, міського голови, секретаря сільської, селищної, міської ради, голови та заступника голови районної у місті, районної, обласної ради, а також з іншою роботою на постійній основі в радах, їх виконавчих органах та апараті».

Відтак, спеціаліст-землевпорядник та головний бухгалтер сільської ради, які є посадовими особами ради, не можуть виконувати службові обов’язки депутата ради. А депутати ради, якими вони є, не можуть обіймати посади в раді, оскільки на них поширюється обмеження щодо заборони сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

Матеріал підготовлений за фінансової підтримки Посольства Королівства Нідерланди, в рамках програми МАТРА. Зміст цієї публікації є виключно відповідальністю Фундації DEJURE і в жодному разі не відображає позицію Королівства Нідерланди.

This publication has been made within the frameworks of the Matra Programme (Embassy of the Kingdom of the Netherlands)