Робота за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій регламентується постановою КМУ «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 03.04.1993 р. № 245 (далі — Постанова № 245) та Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженим спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту та Мінфіну України від 28.06.1993 р. № 43 (далі — Положення № 43).

Відповідно до п. 1 Постанови № 245 та п. 1 Положення № 43 сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому або іншому підприємстві. Також згідно з п. 4 цих документів керівники державних підприємств, установ, організацій, їх заступники, керівники структурних підрозділів державних підприємств, установ, організацій (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їх заступники не мають права працювати за сумісництвом (за винятком наукової, викладацької, медичної та творчої діяльності).

Тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.

Оскільки в наведеній ситуації внутрішній сумісник (тобто працівник установи) виконує обов’язки начальника відділу неповний робочий день (тобто 4 години), це означає, що поза межами робочого часу такого працівника структурний підрозділ залишається без керівника. Згідно з посадовими обов’язками зазвичай до завдань і обов’язків керівника належить визначення/планування/здійснення та координація всіх видів діяльності структурного підрозділу, організація роботи й ефективної взаємодії відділів, контроль і відповідальність за виконанням посадових обов’язків підлеглими тощо. На це звертає увагу Міністерство соціальної політики України в листі від 04.09.2013 р. № 964/13-84-13 і вважає недопустимим виконання обов’язків за керівною посадою за сумісництвом працівником бюджетної установи.

Зважаючи на це, на думку автора, прийняття на посаду начальника відділу ще одного сумісника не стане виходом із ситуації. Через те що структурний підрозділ фактично матиме двох керівників, з’являється так би мовити «двовладдя», що неприпустимо для державної установи. Тож автор вважає, що правильно було б прийняти на посаду начальника відділу працівника, для якого це місце роботи буде основним.

На запитання читачів відповідала

Ольга Панфьорова,
консультант журналу «Кадровик України»