Стаття 46 Закону «Про запобігання корупції» зазначає:

У разі відмови члена сім’ї суб’єкта декларування надати будь-які відомості чи їх частину для заповнення декларації, суб’єкт декларування зобов’язаний зазначити про це в декларації, відобразивши всю відому йому інформацію про такого члена сім’ї.

Тобто якщо член сім’ї відмовляється надавати інформацію про заробітну плату, ви маєте самостійно спробувати знайти цю інформацію у відкритих джерелах. Якщо ж така інформація у відкритому доступі відсутня, ви повинні зазначити у декларації про відповідну відмову члена сім’ї.

Натомість, окрім заробітної плати, у декларації щодо членів сім’ї ви маєте вказати й іншу інформацію, зокрема:

  • об’єкти нерухомості, які належать членам сім’ї суб’єкта декларування на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування
  • об’єкти незавершеного будівництва
  • цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року. З 1 січня 2019 року – це 1921 грн, тобто у даному випадку треба декларувати цінне рухоме майно, вартість якого вища за 192 100 грн
  • цінні папери, у тому числі акції, облігації, чеки, сертифікати, векселі, інші корпоративні права, що належать членам сім’ї суб’єкта декларування
  • нематеріальні активи (наприклад, об’єкти інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті)
  • наявні грошові активи – готівка та на банківських рахунках
  • фінансові зобов’язання, у тому числі отримані кредити, позики, зобов’язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредиту), зобов’язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, позичені іншим особам кошти
  • посаду чи роботу, що виконується або виконувалася за сумісництвом: дані про займану посаду чи роботу (оплачувану чи ні), що виконується за договором (контрактом), найменування юридичної чи фізичної особи, в якій (яких) особа працює або працювала за сумісництвом
  • входження суб’єкта декларування до керівних, ревізійних чи наглядових органів громадських об’єднань, благодійних організацій, саморегулівних чи самоврядних професійних об’єднань

Зазначу, що відповідно до пункту 2 статті 46 Закону «Про запобігання корупції», наведені вище дані подаються незалежно від того, знаходиться об’єкт декларування на території України чи за її межами.

Відповідь: Качан Наталія

Матеріал підготовлений за фінансової підтримки Посольства Королівства Нідерланди, в рамках програми МАТРА. Зміст цієї публікації є виключно відповідальністю Фундації DEJURE і в жодному разі не відображає позицію Королівства Нідерланди.

This publication has been made within the frameworks of the Matra Programme (Embassy of the Kingdom of the Netherlands)