Якщо держслужбовець вийшла з декретної відпустки 28.08.2017 р. як будуть нараховувати основну відпустку, якщо у 2018 р. брали з основної відпустки лише 14 днів?

Статтями 57 і 59  Закону «Про державну службу» 2015 р. встановлено, що державним службовцям надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів. Щорічні відпустки надаються державним службовцям у порядку та на умовах, визначених законодавством про працю.


Читайте також:

Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. містить чіткий порядок надання щорічних відпусток: право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві. Щорічні відпустки за другий та наступні роки роботи можуть бути надані працівникові в будь-який час відповідного робочого року. Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників. При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку.

Можливо, працівники кадрової служби зробили помилку, виходячи із змісту ст. 58 Закону «Про державну службу», якою встановлено порядок надання додаткової відпустки:    за кожний рік державної служби після досягнення п’ятирічного стажу державної служби державному службовцю надається один календарний день щорічної додаткової оплачуваної відпустки, але не більш як 15 календарних днів. Але цей порядок не поширюється на основну щорічну відпустку.

Таким чином, «прив’язка» тривалості щорічної основної відпустки за другий та подальші роки роботи до тривалості державної служби у даному органі влади не є правомірною, а  тому відпустка має бути надана у повному обсязі – 30 календарних днів.

Матеріал підготовлений експертами Фундації DEJURE за фінансової підтримки Посольства Королівства Нідерланди, в рамках програми МАТРА.

Зміст цієї публікації є виключно відповідальністю Фундації DEJURE і в жодному разі не відображає позицію Королівства Нідерланди.